تقدیر از دانش اموزان ممتاز 

برگزیدگان المپیاد درون مدرسه ای  

برگزیدگان مرحله استانی  مسابقات قران و عترت